ŠTA DOLAZI POSLIJE KAPITALIZMA?

Zemaljski
kooperativni ekosistem
za fer/pravednu ekonomiju

Faircoop Beginner guide

# Šta nas uistinu pokreće

Duboka i sveobuhvatna transformacija svih dijelova društva, uključujući vrijednosti i strukturu. Novo, samo-upravljajuće društvo je zasnovano na autonomiji i napuštanju svih oblika dominacije: države, kapitalizma, patrijarhalizma i svih drugih oblika koji utiču na ljudske odnose i odnose sa prirodnim okruženjem. Svjesna i strateška djelovanja su potrebna da se raspadnu zastarjele strukture i povrate one vrijednosti i kvalitete koje će nam omogućiti da živimo život u zajedništvu. Kao najobećavajuću polaznu tačku za kolektivnu promjenu vidimo novi ekonomski sistem. Ovo ljudima daje mogućnost da konačno izađu iz zlobnog kruga kapitalističkog porobljavanja i njegovih popratnih pojava, da pronađu prostor za nove ideje bez granica i učine mogućim prelazak na zdrav život u skladu sa prirodom.

Neposlušnost implicira, u izvjesnoj mjeri, neposlušnost određenim zakonima ili zahtjevima od strane dominantnih struktura. Ponekad to postaje građanska dužnost i to onda kada se zakon smatra pogrešnim. Da bi se navedeno razumjelo upućujemo na razliku između zakonito i pravično. Određena pravila i zakoni mogu biti zakoniti na papiru ali ne mogu se smatrati pravednim, što je često slučaj u represivnim, fašističkim ili totalitarnim režimima. Ovo se, indirektno ili direktno može primijeniti na zapadne države, kao naprimjer, kada vlast koristi uobičajene poreze da finansira 'zakoniti' agresivni rat protiv druge zemlje i njenog civilnog društva.

Mi slijedimo i podržavamo temeljne smjernice kooperativnosti kojima su vođeni učesnici, utemeljeni na uzajamnoj pomoći, samo-odgovornosti, jednakosti, pravičnosti, demokratiji i solidarnosti. Svi mogu aktivno i jednako učestvovati u donošenju odluka i pravljenju politika. Akumulirani kapital, prikupljen uglavnom kroz povećanje vrijednosti naše valute, je ponovo investiran u razvoj ekosistema i odgovarajućih projekata. Na ovaj način učesnici imaju pristup većem broju samo-osnažujućih alata i konstantno rastućoj mreži dobara i usluga unutar Fer Ekonomije.

Jedan od naših ciljeva je da imamo decentralizovan model odlučivanja i uloga. Decentraliziranjem naše tehnologije, mi sprečavamo centralnu tačku neuspjeha, time izbjegavajući da nas ugasi bilo koja vlast. Želimo da osiguramo da svi učesnici mogu komunicirati, dijeliti ideje, raditi na projektima i prenositi vrijednost bez represije ili cenzure. Raspodjela političke i ekonomske moći u kombinaciji sa radikalnom transparentnošću, preduprijediti će zloupotrebu uloga sa jedinstvenim pravima ili pristupom i tako spriječiti prijevaru, korupciju ili preuzimanja.

Savremeni kapitalist ovisi o sistemu nacionalnih država, što se zauzvrat zasniva na patrijarhalnom i hijerarhijskom društvenom misaonom sklopu, duboko urezanim vjekovima ugnjetavanja ljudi od strane drugih ljudi. Po prvi put u istoriji, kombinacija političke svjesnosti, slabosti kapitalističke ekonomije i p2p kriptografske tehnologije dopušta nam da predstavimo ozbiljne i realistične alternative trenutnom modelu upravljanja. Globalni kooperativni financijski sistem nudi nam slobodna i fer tržišta, a to je divovski korak naprijed. Ako se ovo kombinuje sa neraskidivim sklopom etičkih vrijednosti utemeljenih na slobodi i demokratskom protokolu za donošenje odluka, počinje da postaje vidljiva realnost. Ako vjerujete da je život izvan države moguć, pridružite se FairCoop-u već danas.

Vođeni smo konsenzusom

Uronite u našu metodologiju

Otvorene Skupštine i konsenzus

Na otvorenim skupštinama, zajednica odlučuje kako će ostvariti zajedničke ciljeve. Svi mogu učestvovati i davati prijedloge za razvoj, promjene ili projekte na kojima bi se radilo. Kada se prijedlog usvoji kroz konsenzus, dotični predlagač i relevantne radne grupe preduzimaju akciju. Na ovakav način organizujemo globalne online sastanke i sastanke članova lokalnih čvorova

Samo-Organizacija i Distribucija Vrijednosti

FairCoop ekosistem je organizovan kroz otvoreni kooperativizam. Svi se potiču da učestvuju skupa sa njihovim individualnim vještinama i idejama, te preuzmu proaktivne odgovornosti i tako pomognu da pokret raste. Temeljem našeg inovativnog kolaborativnog radnog alata, učesnici mogu volonterski odraditi sate ili tražiti naknadu u faircoinima - fer novčićima da pokriju svoje troškove. Na ovaj način nagrađujemo sve one koji unose stvarne vrijednosti svojim radom u Fair Coop-u, a distribucija vrijednosti je urađena na fer/pravedan i decentralizovan način.

Uronite u našu metodologiju

Mi koristimo

FairCoin-e

FairCoin je etička digitalna valuta, vođena vrijednostima FairCoop ekosistema i podržana brzo-rastućim globalnim kooperativnim pokretom. Decentralizovan, kao i svaka druga kriptovaluta, ali u isto vrijeme implementira radikalne inovacije koje je čine jedinstvenom u smislu ekoloških operacija, stabilnog rasta vrijednosti, etične trgovine, štednje i prilike za finansiranje. Razvoj valute se nastavlja sa ciljem kreiranja fer/pravednog ekonomskog sistema za planetu Zemlju.Pročitati više

izgradnja

Cirkularne/Kružeće Ekonomije

Gradimo realnu i produktivnu ekonomiju vezanu na FairCoin, sa stvaranjem kružeće/cirkularne upotrebe proizvoda i usluga na lokalnom ili globalnom nivou. Sve više i više trgovaca, prodavnica i proizvođača širom svijeta vjeruju faircoin-u kao sredstvu za razmjenu, koristeći prednost stabilne vrijednosti i različitih besplatnih i otvorenih alata napravljenih u svrhu podrške.

Fairmarket FairCoin-i svuda u svijetu

# Lokalni Čvorovi

Osim globalne vizije, mnogobrojni Lokalni Čvorovi su dodati u mrežu FairCoop-a po cijelom svijetu, u cilju spajanja lokalnih inicijativa, grupa i ljudi u ekosistem. To je dvosmjerni odnos koji podržava i realizuje ciljeve FairCoop-a u lokalnim zajednicama omogućavajući važan povrat informacija. Ovo je zajednička mreža pomoći izgrađena da proširi naš ekonomski sistem na globalnom nivou kroz izgradnju povjerenja i podržavanja stvarne ekonomske aktivnosti.

Pogledajte rastuću mrežu
How to create a local node

# Neke od glavnih prekretnica koje smo postigli

  • Već napravljena i u upotrebi, inovativna, sigurna i ekološka valuta (FairCoin)
  • Započeta brzo-rastuća globalna mreža lokalnih čvorova
  • Otvoren Evropski kooperativni okvir (FreedomCoop)
  • Suosnivač Kooperativne Banke (Bank of the Commons)
  • Izgrađeno online tržište (FairMarket) i Otvorena saradnička platforma(OCP)
  • Nismo se (još) poubijali ;)