Ekonomski sistem

Ekonomski sistem

FairCoop vidi revoluciju globalnog ekonomskog sistema kao najobećavajuću polaznu tačku za provociranje i iniciranje kolektivne promjene u društvu.

Jedan od prioritetnih ciljeva FairCoop-a je izgraditi novi globalni ekonomski sistem utemeljen na kooperaciji, etici, solidarnosti i pravdi u našim ekonomskim odnosima. Da bi se ovo postiglo, definisali smo glavne uzroke savremene boljke ekonomskog sistema i preokret ovakvih mehanizama, koji uzrokoju globalnu neravnotežu, u našu korist.

Naš plan je da uspostavimo najveći mogući nivo globalne ekonomske pravednosti i to:

  • korištenjem naše vlastite digitalne valute FairCoin-a i razvojem vlastitog ekonomskog sistema koji je sasvim nezavisan o centralnim bankama i institucijama.
  • korištenje FairCoin-a za nešto što je obično korišteno protiv Globalnog Juga: snage tržišta (ponuda-potražnja), hakirati ih i ubaciti kooperativni virus.
  • koristeći kooperativni virus da bi se stvorilo povjerenje i podsticaj za sve da ulažu u kooperativni sistem radije nego u promjenljivi i spekulativni konkurentski sistem.
  • koristeći strategiju stabilnog rasta da se poveća vrijednost valute kroz ograničenu ponudu valutnih jedinica (deflaciona osobina) i povećana potražnja za valutom.
  • koristeći uvećanu vrijednost valute da se financiraju projekti i razvojni alati koji su povezani sa ciljevima FairCoop-a, te za konstantno proširenje sistemske infrastrukture.
  • koristeći takve projekte, alate i infrastrukturu da se olakša uobičajena upotreba FairCoin-a za buduće proizvode i usluge koji su u skladu sa FairCoop Principima i time povećanjem njegove upotrebljivosti.
  • koristeći ovu stalno rastuću upotrebljivost FairCoin-a da bi bili sve više nezavisniji od drugih dekretiranih valuta i bliži cirkularnoj ekonomiji.
  • koristeći cirkularnu ekonomiju, osnaženu uključivanjem sve više i više proizvoda i usluga, bilo gdje u svijetu, da bi se pokrile naše osnovne potrebe i, naravno, uključivanjem sve više korisnika (pojedinaca, grupa, mreža) na FairCoin.
  • koristeći našu zajedničku i financijsku moć izvedenu iz stalno rastuće participacije i broja korisnika, da se osnaži i oslobodi sve više i više ljudi od bilo kakve vrste ekonomskog ili političkog tlačenja.
  • koristeći široko rasprostranjene ali međusobno povezane alate, mreže ljudi, usluge i karakteristike ovog nezavisnog decentralizovanog sistema kao bazu društvene promjene cjelokupnog globalnog društva, znano kao integralna revolucija.