ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ;

Παγκόσμιο
Συνεργατικό Οικοσύστημα
για μια δίκαιη οικονομία

Faircoop Beginner guide

# Τα κίνητρά μας

Ένας ουσιαστικός, σε βάθος και διαύγεια μετασχηματισμός των κοινωνικών δομών και αξιών. Η νέα αυτο-διαχειριζόμενη κοινωνία βασίζεται στην αυτονομία και την κατάργηση κάθε μορφής διαχωρισμένης εξουσίας (κράτος, καπιταλισμός, πατριαρχία) που επηρεάζει τις σχέσεις ανθρώπου με άνθρωπο καθώς και του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. Χρειάζονται συνειδητές και στρατηγικές δράσεις για να αποσυνθέσουμε απαρχαιωμένες δομές και να ανακτήσουμε εκείνες τις αξίες και τις ιδιότητες που θα μας επιτρέψουν τη ζωή στα Κοινά. Ως το πιο πολλά υποσχόμενο σημείο έναρξης της συλλογικής αυτής αλλαγής, προτείνουμε ένα νέο οικονομικό σύστημα. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να βγούμε από το φαύλο κύκλο της κεφαλαιοκρατικής υποδούλωσης, δημιουργώντας χώρο για νέες, απελευθερωμένες ιδέες (χωρίς όρια), για μια ζωή υγείας και ισορροπίας με τη φύση.

Η ανυπακοή συνεπάγεται, σε κάποιο βαθμό, την απειθαρχία σε νόμους και αξιώσεις κυρίαρχων δομών, αποτελεί δε πολιτική πράξη (πολιτικό καθήκον) όταν ο νόμος είναι άδικος ή καταχρηστικός. Για να γίνει αυτό κατανοητό, αναφερόμαστε στη διαφορά μεταξύ νόμιμου και δίκαιου. Ό,τι επιβάλλεται ως νόμιμο δεν είναι αυταπόδεικτα δίκαιο, ειδικά σε καθεστώτα ολοκληρωτικών κυβερνήσεων. Το ίδιο ισχύει και σε 'δημοκρατικά' πολιτεύματα όταν, για παράδειγμα, το δημόσιο χρήμα χρησιμοποιείται σε επιθετικούς πολέμους ενάντια σε άλλες κοινωνίες πολιτών.

Ακολουθούμε και στηρίζουμε τις βασικές κατευθύνσεις του συνεργατικού μοντέλου των συνεταιρισμών, όπως ορίζονται από τα μέλη τους και στο μέτρο που πηγάζουν από την αλληλλοβοήθεια, υπευθυνότητα, ισότητα, ομοτιμία, δημοκρατία και αλληλεγγύη. Όλοι μπορούν να συμμετέχουν ενεργά και εξίσου στη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη των πολιτικών. Το κεφάλαιο που συσσωρεύεται, κυρίως μέσω της αύξησης της αξίας του νομίσματός μας, επανεπενδύεται στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος και των συναφών εγχειρημάτων. Με αυτό τον τρόπο οι συμμετέχοντες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε περισσότερα εργαλεία αυτο-ενδυνάμωσης και σε ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο δίκτυο αγαθών και υπηρεσιών στα πλαίσια της Δίκαιης Οικονομίας.

Ένας από τους στόχους μας είναι η οργάνωση ενός αποκεντρωμένου μοντέλου αποφάσεων και ρόλων. Αποκεντρώνοντας την τεχνολογία μας, αποφεύγουμε ένα κεντρικό σημείο αποτυχίας, αποτρέποντας έτσι την ανασταλτική παρέμβαση των Αρχών. Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε τη δυνατότητα επικοινωνίας, ανταλλαγής ιδεών, εργασίας ή μεταφοράς αξιών, για όλους, χωρίς καταστολή ή λογοκρισία. Η κατανομή της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας, σε συνδυασμό με τη καθοριστική διαφάνεια, αποτρέπουν την κατάχρηση ρόλων με εξαιρετικά δικαιώματα και κατ' επέκταση, την απάτη, τη διαφθορά ή τις εξαγορές.

Το σύγχρονο καπιταλιστικό σύστημα εξαρτάται από το δίδυμο έθνους-κράτους, το οποίο με τη σειρά του εξαρτάται από μια πατριαρχική και ιεραρχική μαζική νοοτροπία, σφυρηλατημένη μέσα από αιώνες εκμετάλλευσης του ανθρώπου από τον άνθρωπο. Για πρώτη φορά στην ιστορία, μία συγκυρία πολιτικής συνειδητοποίησης, ύφεσης της καπιταλιστικής οικονομίας και ομότιμης (p2p) τεχνολογίας κρυπτογράφησης, μας επιτρέπει να παρέμβουμε με ρεαλιστικές εναλλακτικές στα σύγχρονα κυβερνητικά μοντέλα. Ένα παγκόσμιο συνεταιριστικό οικονομικό σύστημα μας διασφαλίζει ελεύθερες και δίκαιες αγορές, που είναι ένα τεράστιο βήμα μπροστά. Όταν αυτό συνδυαστεί με ένα άρρηκτο σύνολο ηθικών αξιών βασισμένων στην ελευθερία και τη δημοκρατία, αρχίζει να υλοποιείται μια νέα πραγματικότητα. Εάν πιστεύετε πως είναι δυνατή ζωή έξω από το κράτος, συμμετέχετε στον πλησιέστερο Τοπικό Κόμβο του FairCoop σήμερα.

Μας οδηγεί η συναίνεση

Μια βουτιά στη μεθοδολογία μας

Ανοικτές συνελεύσεις και συναίνεση

Η κοινότητα αποφασίζει πως θα επιτευχθούν οι κοινοί μας στόχοι σε ανοικτές συνελεύσεις. Οποιοσδήποτε μπορεί να συμμετέχει και να κάνει προτάσεις πάνω σε τρέχουσες εργασίες και νέα πλάνα προς επεξεργασία. Όταν μια πρόταση περνάει συναινετικά, τότε αναλαμβάνει δράση ο δημιουργός της σε συνεργασία με την αντίστοιχη ομάδα εργασίας. Οι συνελεύσεις οργανώνονται κατά αυτόν τον τρόπο, παγκοσμίως διαδικτυακά ή με φυσική συμμετοχή στους τοπικούς κόμβους.

Αυτο-Οργάνωση και Διανομή Αξίας

Το οικοσύστημα του Faircoop αυτο-οργανώνεται διαμέσου του ανοικτού συνεργατισμού. Όλοι, καθένας με τις δεξιότητες και τις ιδέες του, ενθαρρύνονται να συμμετέχουν αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και ευθύνες, συνεισφέροντας κατ' αυτόν τον τρόπο στην εξάπλωση του κινήματος. Με το καινοτόμο συνεργατικό εργαλείο Open Collaborative Platform, οι συμμετέχοντες μπορούν να προσφέρουν την εργασία/χρόνο τους είτε εθελοντικά είτε να διεκδικήσουν κάποια αμοιβή σε FairCoin για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Κατ' αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης της εργασίας μας ως παραγωγή πραγματικής αξίας, που στη συνέχεια διανέμεται δίκαια και αποκεντρωμένα.

Μια βουτιά στη μεθοδολογία μας

Χρησιμοποιούμε

FairCoin

To FairCoin είναι ένα ηθικό ψηφιακό νόμισμα, που ωθείται από τις αρχές του οικοσυστήματος του FairCoop και υποστηρίζεται από ένα παγκόσμιο, ταχέως αναπτυσσόμενο, κίνημα συνεργατικότητας. Είναι αποκεντρωμένο, όπως κάθε κρυπτονόμισμα, αλλά (και) ταυτόχρονα, ριζοσπαστικά καινοτόμο, μοναδικό με οικολογικούς όρους, σταθερής ανοδικής αξίας, μέσο ηθικών συναλλαγών, αποταμίευσης και χρηματοδότησης ευκαιριών. Η εξέλιξή του συνεχίζεται με σκοπό τη δημιουργία ενός δίκαιου, παγκόσμιου οικονομικού συστήματος.Διαβάστε περισσότερα

για να χτίσουμε μια

Κυκλική Οικονομία

Χτίζουμε μια πραγματική και παραγωγική οικονομία γύρω από το FairCoin, μέσω της κυκλικής χρήσης προϊόντων και υπηρεσιών, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ολοένα περισσότεροι έμποροι, καταστήματα και παραγωγοί εμπιστεύονται το FairCoin, ωφελούμενοι από τη σταθερή αξία του και τα δωρεάν εργαλεία (ανοικτού κώδικα) που σχεδιάζονται για να το υποστηρίξουν

Fairmarket FairCoin σε όλο τον κόσμο

# Τοπικοί Κόμβοι

Πέρα από το παγκόσμιο όραμα του FairCoop, συνεχώς νέοι Τοπικοί Κόμβοι δημιουργούνται σε όλον τον κόσμο, προκειμένου να συνδέσουν πρωτοβουλίες, ομάδες και άτομα με το οικοσύστημα. Πρόκειται για μια αμφίδρομη σχέση, ένα δίκτυο αμοιβαίας βοήθειας και σχέσεων εμπιστοσύνης, ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών, που ενισχύει τις οικονομικές δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο κι ευνοεί την επέκταση του οικονομικού μας συστήματος σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ανακαλύψτε το αναπτυσσόμενο αυτό δίκτυο
How to create a local node

# Μερικά από τα σημαντικότερα ορόσημα που έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής

  • Κατασκευάσαμε και χρησιμοποιούμε ένα καινοτόμο, ασφαλές και οικολογικό νόμισμα (FairCoin)
  • Οργανώσαμε ένα γοργά αναπτυσσόμενο παγκόσμιο δίκτυο τοπικών κόμβων
  • Ιδρύσαμε μία δομή ευρωπαϊκού συνεταιρισμού (FreedomCoop)
  • Συνιδρύσαμε τη συνεταιριστική τράπεζα Bank of the Commons
  • Δημιουργήσαμε την ηλεκτρονική αγορά FairMarket και την πλατφόρμα ανοικτού συνεργατισμού OCP
  • Δεν έχουμε σκοτωθεί αναμεταξύ μας (ακόμη!) ;)