Σχετικά με εμάς

Σχετικά με εμάς

Όραμα

Όραμά μας η δημιουργία, από τα κάτω, ενός καινοτόμου παγκόσμιου μετακαπιταλιστικού οικονομικού συστήματος, για τη ζωή στα Κοινά. Αλληλεγγύη, συνεργασία, δεοντολογία και διαφάνεια, αποτελούν κομβικούς παράγοντες μίας πραγματικής δικαιοσύνης. Η ανάπτυξη και η κοινή χρήση ισχυρών ψηφιακών διαδικτυακών εργαλείων, παράλληλλα με τοπικά περιφερειακά δίκτυα, είναι κρίσιμες κατευθύνσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου: Αξιοποιούμε τον χρόνο και την ενέργειά μας συμπράττοντας, σε όλα τα επίπεδα, για να δημιουργήσουμε ρεαλιστικές εναλλακτικές.

Στόχοι

Οραματιζόμαστε ένα παγκόσμιο δίκτυο αυτοοργανωμένων και αυτοδύναμων τοπικών κοινοτήτων και ατόμων, ανεξάρτητο από καταχρηστικές συγκεντρωτικές δυνάμεις και περιορισμούς. Οι αρχές μας ορίζονται συλλογικά εκ μέρους του παγκόσμιου 99% και πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ειδικές εκάστοτε τοπικές ανάγκες. Κατ' αυτόν τον τρόπο, ανακτούμε τον έλεγχο της ζωής μας, χάρη στη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής εναλλακτικού κοινωνικού μοντέλου με ομότιμη και αποκεντρωμένη οργανωτική δομή. Συνεργαζόμαστε για τη δημιουργία, ενάντια στην οικονομική και κοινωνική ανισότητα, ενός οικοσυστήματος που επιτρέπει την πρόσβαση όλων στον παγκόσμιo πλούτο, με τη μορφή των κοινών. Με αλυσιδωτές αντιδράσεις, το ευέλικτο ανθρώπινο πλαίσιο αυτού του οικονομικού συστήματος ανοίγει διόδους για μία σφαιρική αλλαγή, επηρεάζοντας κάθε πλευρά της ζωής: εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, ενέργεια, στέγαση, μετακίνηση: Ανακαλύπτουμε εκ νέου, υγιείς ανθρώπινες και φυσικές σχέσεις, πέρα από τα όρια της εκμετάλλευσης..

Αρχές Οι δράσεις της κοινότητας της FairCoop κατευθύνονται σε τρία κύρια σκέλη υπαρκτών αρχών: Ολοκληρωμένη Επανάσταση - Ομότιμη Συνεργασία - Ηθική των χάκερς

1) Ολοκληρωμένη Επανάσταση

Ιστορικής σημασίας διαδικασία, για την ανοικοδόμηση μίας νέας αυτοδιαχειριζόμενης κοινωνίας, με όραμα την αυτονομία και βάση την απόρριψη κάθε διαχωρισμένης εξουσίας που προέρχεται από το κράτος, ή από το κεφάλαιο, είτε από οπουδήποτε αλλού, κι επηρεάζει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και με το περιβάλλον. Αφορά τη συνειδητή δράση, προσωπική και συλλογική, για την ανάκτηση των αξιών και των αρετών που μας επιτρέπουν να ζήσουμε ζωή από κοινού. Βασίζεται στη δημιουργία νέων δομών και μορφών οργάνωσης σε όλους τους τομείς της ζωής, ώστε να διασφαλιστεί η ισότητα στη λήψη αποφάσεων και η δικαιοσύνη όσον αφορά την ικανοποίηση των βασικών και ζωτικών αναγκών: Αφορά:

 • Ομότιμες ανθρώπινες σχέσεις βασισμένες στην ελευθερία και τον μη-εξαναγκασμό.
 • Αυτοοργάνωση και κυρίαρχες λαϊκές συνελεύσεις.
 • Τα Κοινά, τη δημόσια σφαίρα:
  • Ανάκτηση των κοινών προς ώφελος όλων, με δημόσια κοινωνική ιδιοκτησία και έλεγχο.
  • Οικοδόμηση ενός δημόσιου και αυτοδιαχειριζόμενου συνεργατικού συστήματος, βασισμένου στην αλληλοβοήθεια.
  • Ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία και στην γνώση.
 • Μια νέα οικονομία βασισμένη στη συνεργασία και την εγγύτητα.
 • Συνεργασία με τη ζωή και τη βιόσφαιρα.

Ανακαλύψτε Περισσότερα Για Την Ολοκληρωμένη Επανάσταση Εδώ

2) Ομότιμη Συνεργασία

Η Ομότιμη συνεργασία προϋποθέτει την ανάληψη ρόλων και καθηκόντων οικειοθελώς από κάθε συμμετέχοντα εντός της κοινότητας. Άμεση ανταπόδοση για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει, δεν θα έπρεπε να περιμένει κανείς. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες, στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν αμοιβαιότητα και αλληλεγγύη εντός των Κοινών, συναντούν πάντα ευκαιρίες ανταπόδοσης από το σύνολο. Κάθε δυναμική συνεργασίας είναι μη-ιεραχική και υπάρχει ισηγορία (όλοι έχουν εξίσου τον λόγο).

Περισσότερες Πληροφορίες Για Τις Αρχές Της Ομότιμης Συνεργασίας (P2P)

3) Ηθική των χάκερς

Η πειρατεία, ενάντια στη μιντιακή διαστρέβλωση, αφορά ηθικές αξίες, ελευθερία, βελτίωση της ποιότητας ζωής.

 • Η πληροφορία πρέπει να είναι ελεύθερη.
 • Η πρόσβαση σε Η/Υ -και σε οτιδήποτε μπορεί να αποτελέσει πηγή γνώσης ενάντια στη χειραγώγηση- θα πρέπει να είναι απεριόριστη και ολική. Εμπλέξου άμεσα και προσωπικά!
 • Να δυσπιστείς στην εξουσία - να προάγεις την αποκέντρωση.
 • Οι χάκερς πρέπει να κρίνονται από την αποτελεσματικότητα της δουλειάς τους.
 • Μπορείς να δημιουργήσεις τέχνη και ομορφιά με έναν Η/Υ.
 • Οι Η/Υ μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας προς το καλύτερο.
 • Μη βρωμίζετε δεδομένα άλλων.
 • Καταστήστε τα δημόσια δεδομένα διαθέσιμα - προστατέψτε τα προσωπικά δεδομένα.

Περισσότερες Πληροφορίες Για Την Ηθική Των Χάκερς Εδώ.