Οικονομικό σύστημα

Οικονομικό σύστημα

Η FairCoop βλέπει την παγκόσμια οικονομική επανάσταση ως το πιο πολλά υποσχόμενο μέσο πυροδότησης μίας συλλογικής κοινωνικής αλλαγής.

Ένας από τους πρωτεύοντες στόχους της FairCoop είναι να χτίσει ένα νέο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα βασισμένο στη συνεργασία, ηθική, αλληλεγγύη και δικαιοσύνη. Για να επιτευχθεί, εντοπίσαμε πού πάσχει το τρέχον οικονομικό σύστημα και στρέψαμε αυτούς τους μηχανισμούς που προκαλούν την παγκόσμια αστάθεια, προς ώφελός μας.

Το σχέδιό μας είναι να αποκαταστήσουμε το βέλτιστο δυνατό επίπεδο παγκόσμιας οικονομικής δικαιοσύνης ως εξής:

  • χρησιμοποιώντας το δικό μας ψηφιακό νόμισμα FairCoin και αναπτύσσοντας το δικό του οικονομικό σύστημα, τελείως ανεξάρτητα από κεντρικές τράπεζες και θεσμούς.
  • χρησιμοποιώντας το FairCoin ενάντια στην τακτική φτωχοποίησης του Παγκόσμιου Νότου: χακάρουμε τις αγορές, τα μονοπώλια εισάγοντας τον συνεργατικό ιό.
  • χρησιμοποιώντας τον συνεργατικό ιό για να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις σε ένα συνεργατικό σύστημα στρατηγικής σταθερής ανάπτυξης, ενάντια σε έναν άστατο, κερδοσκοπικό, ανταγωνιστικό μηχανισμό θεωρία παιγνίων.
  • χρησιμοποιώντας τη στρατηγική σταθερής ανάπτυξης για την άνοδο της αξίας, χάρη στην περιορισμένη έκδοση μονάδων (αποπληθωριστικός χαρακτήρας), και την αύξηση της ζήτησης του νομίσματος.
  • την αυξημένη αξία του νομίσματος για να χρημοτοδοτήσουμε εγχειρήματα και εργαλεία ευθυγραμμισμένα με τους στόχους του FairCoop, για την επέκταση της υποδομής του συστήματος.
  • εγχειρήματα, εργαλεία και υποδομή για την πρόσβαση, μέσω του FairCoin, σε περαιτέρω προϊόντα και υπηρεσίες, πάντα στα πλαίσια των αρχών της FairCoop, βελτιώνοντας τη χρησιμότητα του νομίσματος.
  • την αυξημένη χρησιμότητα του FairCoin ώστε να ανεξαρτητοποιείται ολοένα περισσότερο παγκοσμίως από τα κρατικά νομίσματα, προς μία κυκλική οικονομία.
  • την κυκλική οικονομία, που ενδυναμώνεται συνεχώς, για την κάλυψη των βασικών μας αναγκών και την ενσωμάτωση διαρκώς περισσότερων χρηστών (ατόμων, ομάδων, δικτύων) στο FairCoin.
  • τη συλλογική και οικονομική ισχύ που πηγάζει από τη διαρκώς αυξανόμενη συμμετοχή, για την απαλλαγή όλο και περισσότερων ανθρώπων από την οικονομική και πολιτική καταπίεση.
  • τα ευρέως διασκορπισμένα αλλά διασυνδεδεμένα εργαλεία, ανθρώπινα δίκτυα, υπηρεσίες και χαρακτηριστικά αυτού του ανεξάρτητου αποκεντρωμένου συστήματος ως βάση για την παγκόσμια κοινωνική αλλαγή, που αποτελεί την ολοκληρωμένη επανάσταση.