Εργαλεία FairCoop

Εργαλεία FairCoop

FairCoin

Είναι ένα ψηφιακό νόμισμα που βασίζεται σε ένα αποκεντρωμένο ομότιμο (p2p) δίκτυο το οποίο προστατεύεται με ισχυρή κρυπτογράφηση. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την αλλαγή του κόσμου μέσω της ανεξαρτητοποίησης από τις κεντρικές τράπεζες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις κυβερνήσεις. Αποτελεί λοιπόν εργαλείο-κλειδί του νέου οικονομικού συστήματος. Σε σύγκριση με άλλα κρυπτονομίσματα, όπως το Bitcoin, η αξία του είναι σταθερή και συχνά αναπροσαρμόζεται από την κοινότητα συναινετικά.

Πηγαίνετε στον ιστό de FairCoin

FairPay

Ένα σύστημα καρτών NFC (Near Field Communication) στη διάθεση πελατών κι εμπόρων, για τη διεκπεραίωση πληρωμών σε FairCoin με την ευκολία μίας πιστωτικής κάρτας. Η αυτοκόλλητη ετικέτα NFC περιέχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό (ID) κι επικοινωνεί απευθείας με τον διασυνδεδεμένο πίνακα εφαρμογών (App Panel). Μέσω αυτού του πίνακα εφαρμογών, οι έμποροι έχουν ακόμη και τη δυνατότητα να ανταλλάξουν FairCoin απευθείας σε ευρώ, εάν είναι απαραίτητο.

Πηγαίνετε στον ιστό de FairPay

FairFund

Υπάρχουν, επί του παρόντος, τρία μεγάλα Ταμεία Χρηματοδότησης, το Global South Fund (Ταμείο του Παγκόσμιου Νότου), το Commons Fund (Ταμείο των Κοινών) και το Technology Infrastructure Fund (Ταμείο Τεχνολογικής Υποδομής). Τα FairCoin αποθηκεύονται για να αξιοποιηθούν στη χρηματοδότηση μελλοντικών έργων εναρμονισμένων με το σκοπό κάθε ταμείου και υποστηρίζουν την ευρύτερη κυκλική οικονομία του νομίσματος. Χάρη στη σταθερή άνοδο αξίας του FairCoin, η οικονομική ισχύς των κεφαλαίων αυξάνεται συνεχώς εξίσου σταθερά. Έτσι, είμαστε σε θέση να χρηματοδοτούμε διαρκώς περισσότερα και μεγαλύτερα έργα προς τους κοινούς μας στόχους.

Πηγαίνετε στον ιστό de FairFunds

useFairCoin

Είναι ένας εικονικός χάρτης και κατάλογος κάθε είδους φυσικών χώρων που δέχονται FairCoin ως μέθοδο πληρωμής. Ιδιαίτερα χρήσιμο στην αναζήτηση κι ανεύρεση σημείων για ανταλλαγές FairCoin με προϊόντα και υπηρεσίες, και την ταυτόχρονη υποστήριξη της κυκλικής οικονομίας.

Πηγαίνετε στο useFairCoin

getFairCoin

Είναι ένας εύκολος τρόπος για την αγορά FairCoin με διαφορετικά εθνικά νομίσματα όπως EUR, USD, SYP, CNY, RUB, GBP, INR, NGN, BRL, MXN κ.α., με τις τρέχουσες μεθόδους πληρωμής όπως: μεταφορά χρημάτων μέσω internet, πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, ή ακόμα και με μετρητά στους φυσικούς χώρους (τοπικοί κόμβοι). Αυτή η επίσημη τιμή του FairCoin είναι σταθερή, καθορισμένη από τη συνέλευση και συχνά αναπροσαρμόζεται λόγω διαφορετικών παραμέτρων των τιμών.

Πηγαίνετε στο getFairCoin

FairSaving

Είναι μία υπηρεσία αποταμίευσης που παρέχει η FairCoop μέσω της πλατφόρμας getFairCoin. Προσφέρεται για όποιον θέλει να χρησιμοποιήσει την υποδομή μας για να διατηρήσει τα FairCoin του με όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Συνιστάται για άτομα που δεν έχουν δικό τους ηλεκτρονικό υπολογιστή ή για εκείνους που δεν εμπιστεύονται τις ικανότητές τους στην πληροφορική τόσο ώστε να αναλάβουν την ευθύνη για τη φροντίδα του Coop πορτοφολιού τους.

Πηγαίνετε στο FairSaving

Open Collaborative Platform

Η OCP είναι το βασικό οργανωτικό εργαλείο που προσφέρουμε σε άτομα, συλλογικότητες και συντονιστές εργασιών μέσα σε Freedom Coop, Bank of the Commons και συνεργατικά εγχειρήματα του μέλλοντος. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, στη διαχείριση ανοιχτών συνεργατικών εγχειρημάτων και την ομαδική εργασία, στη σύσταση ομάδων εργασίας, τον υπολογισμό χρόνου εργασίας κάθε μέλους, ως βάση διανομής εσόδων ή στη διαχείριση ενός διαδικτυκού (online) πορτοφολιού FairCoin για την αποδοχή ή την αποστολή πληρωμών.

Πηγαίνετε στο OCP

FreedomCoop

Η FreedomCoop είναι μία Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρία (SCE), η οποία προσφέρει μια εργαλειοθήκη αυτοδιαχείρισης, αυτοαπασχόλησης, οικονομικής αυτονομίας και χρηματοοικονομικής ανυπακοής. Τα αυτοαπασχολούμενα μέλη μπορούν, για παράδειγμα, να τιμολογήσουν μέσω της FreedomCoop και να λάβουν τα χρήματά τους στον ατομικό εικονικό τους λογαριασμό. Δεν απαιτούνται ταυτότητες ή άλλα έγγραφα. Όλα τα τέλη συνδρομής καταβάλλονται σε FairCoin. Τα κέρδη της FreedomCoop αναδιανέμονται στους Τοπικούς Κόμβους κι είναι επομένως ζωτικής σημασίας για τη χρηματοδότηση και τη δυναμική δημιουργίας τους.

Πηγαίνετε στο FreedomCoop

FairMarket

Είναι η online αγορά της FairCoop, από όπου κάθε συμμετέχων μπορεί να διαθέσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του στην κοινότητα. Διασυνδέει άτομα με εναλλακτικές αγορές, κοινωνικά νομίσματα, δίκαιες συναλλαγές κι εν γένει, με τις αρχές της FairCoop. Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ανταλλάσσονται με FairCoin. Έτσι αυξάνεται η ευχρηστία και η κυκλοφορία του νομίσματος ώστε να μπορεί να δημιουργήσει εναλλακτικές για μια δίκαιη οικονομία.

Πηγαίνετε στο FairMarket

Bank of the Commons

Η Τράπεζα των Κοινών (BotC) είναι μια ανοιχτή συνεργατική πρωτοβουλία με αντικείμενο τον μετασχηματισμό τραπεζικών εργασιών, πληρωμών και νομισμάτων έτσι ώστε να υποστηρίζεται η οικονομία συνεργατικών και κοινωνικών κινημάτων σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο. Η BotC υιοθέτησε το FairCoin ως ένα στρατηγικό παγκόσμιο κοινωνικό νόμισμα και την blockchain τεχνολογία του στο πλαίσιο της υιοθεσίας και της ανάπτυξης αποκεντρωμένων οικονομικών δομών για τα Κοινά. Η BotC είναι έμμεσα συνδεδεμένη με την εργαλειοθήκη της FairCoop για να διευρύνεται όσο το δυνατόν περισσότερο το δυναμικό πεδίο των χρηστών.

Πηγαίνετε στο BankoftheCommons