Δίκτυο & Οργάνωση

Δίκτυο & Οργάνωση

Η κοινότητα του FairCoop οργανώνεται μέσω της ανοικτής συνεργατικότητας. Ο κάθε ένας με τις ιδιαίτερες δεξιότητες του, παροτρύνεται να συμμετάσχει στην εξάπλωση του κινήματος.

Καθώς εργαζόμαστε παγκόσμια για να στηρίξουμε την αποκέντρωση και την τοπική οικονομία, η προσέγγιση μας αποτελεί ένα 'παντοπικό' (παγκόσμιο και τοπικό) οργανωτικό μοντέλο:

Τομείς Παγκόσμιας Εργασίας

Αναφέρονται κυρίως σε εργασίες στο διαδίκτυο, με στόχο τη διάρθρωση, την οργάνωση και την ανάπτυξη πληροφορίας και τεχνολογίας για το παγκόσμιο δίκτυο. Όλες οι εργασίες οργανώνονται στην ανοικτή συνεργατική πλατφόρμα μας (OCP). Οι συμμετέχοντες μπορούν είτε να προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο τους είτε να διεκδικήσουν αμοιβή σε FairCoin για την επίτευξη των αναγκαίων εργασιών.

Τομείς Παγκόσμιας Εργασίας:

 • Κοινή διαχείριση
 • Επικοινωνία
 • Κυκλική Οικονομία
 • Τεχνολογική ανάπτυξη
 • Υποδοχή-Εκπαίδευση-Υποστήριξη

Más información aquí

Τομέας Τοπικών Κόμβων

Το έργο του αφορά στις διαδικτυακές όσο και στις φυσικές δραστηριότητες κάθε τοπικού κόμβου, για την επί τόπου ανάπτυξη του φυσικού δικτύου με έμφαση στην εργασία εντός της περιοχής. Ορισμένες εργασίες των Τοπικών Κόμβων θα μπορούσαν να είναι:

 • Ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας (υποστήριξη εμπόρων).
 • Προώθηση εργαλείων της FairCoop.
 • Διαχείριση ενός Σημείου Συναλλαγών (PoE).
 • Προώθηση των αξιών και πρακτικών της FairCoop σε τοπικά εγχειρήματα.
 • Οικοδόμηση ειδικών τοπικών εγχειρημάτων στο πλαίσιο του οικοσυστήματος της Faircoop. Κάθε Τομέας Παγκόσμιας Εργασίας και κάθε Τοπικός Κόμβος έχουν αυτονομία εσωτερικών αποφάσεων μέσω συνελεύσεων, για να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επομένως, δεν απαιτούνται κεντρικές άδειες. Ωστόσο, βασικά ζητήματα, που αφορούν ολόκληρη την κοινότητα, αποφασίζονται στη παγκόσμια γενική συνέλευση, πάντα με συναίνεση.
 • Όλοι οι τομείς παγκόσμιας εργασίας, καθώς και ο τομέας τοπικών κόμβων διαθέτουν ποικίλες ομάδες και συνομιλίας για καθημερινή επικοινωνία και συντονισμό.

Cada área de trabajo global y cada nodo local dispone de autonomía para la toma de decisiones internas a la hora de llevar a cabo sus tareas y de cumplir sus objetivos de la mejor forma posible. De esta manera, no son necesarios permisos centralizados. No obstante, los asuntos clave que afectan a toda la comunidad se deciden en la asamblea general global, como siempre, por consenso. Todas las áreas de trabajo local y todos los nodos locales disponen de distintos chats y subáreas para su comunicación diaria y su coordinación.

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, είστε ευπρόσδεκτοι να επισκεφτείτε την ομάδα υποδοχής και να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας. Από εκεί, μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις προθέσεις σας.

Δίκτυο Τοπικών Κόμβων

Είναι ομάδες εκπροσώπησης κι επέκτασης της FairCoop σε τοπικό επίπεδο. Αναπτύσσουν και διευρύνουν ανεξάρτητα το περιφερειακό δίκτυο, προωθώντας τα εργαλεία της FairCoop σε καταστήματα και ιδιώτες, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη, πραγματοποιώντας παρουσιάσεις, απαντώντας σε κάθε είδους ερωτήσεις ή ακόμα και δημιουργώντας νέους τοπικούς κόμβους στο πλαίσιο των αρχών της FairCoop. Μπορούν να λαμβάνουν μικρά κονδύλια για την κάλυψη των βασικών δαπανών, με στόχο την αυτάρκεια, σε βάθος χρόνου.

Για να δημιουργηθεί ένας τοπικός κόμβος, απαιτούνται τουλάχιστον 3 ενεργοί συμμετέχοντες. Ενθαρρύνουμε όλους όσοι ενδιαφέρεστε, να έρθετε σε άμεση επαφή με τους ανθρώπους του τοπικού κόμβου της περιοχής σας. Μπορείτε να δείτε τον χάρτη των τοπικών κόμβων με περισσότερες λεπτομέρειες εδώ. Εάν δεν βρίσκετε τοπικό κόμβο στην περιοχή σας, ευχαρίστως σας βοηθάμε και σας στηρίζουμε να δημιουργήσετε έναν.

Περισσότερες Πληροφορίες Μπορείτε Να Βρείτε Στον Οδηγό Τοπικών Κόμβων