Οικονομικό σύστημα

Οικονομικό σύστημα

Η FairCoop βλέπει την παγκόσμια οικονομική επανάσταση ως το πιο πολλά υποσχόμενο μέσο πυροδότησης μίας συλλογικής κοινωνικής αλλαγής.

Ένας από τους πρωτεύοντες στόχους της FairCoop είναι να χτίσει ένα νέο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα βασισμένο στη συνεργασία, ηθική, αλληλεγγύη και δικαιοσύνη. Για να επιτευχθεί, εντοπίσαμε πού πάσχει το τρέχον οικονομικό σύστημα και στρέψαμε αυτούς τους μηχανισμούς που προκαλούν την παγκόσμια αστάθεια, προς ώφελός μας.

Το σχέδιό μας είναι να αποκαταστήσουμε το βέλτιστο δυνατό επίπεδο παγκόσμιας οικονομικής δικαιοσύνης ως εξής: