ŠTO DOLAZI POSLIJE KAPITALIZMA?

Zemaljski
Kooperacijski ekosustav
za fair gospodarstvo

Faircoop Beginner guide

# Što nas uistinu pokreće

Duboka i sveobuhvatna transformacija svih dijelova društva, uključujući vrijednosti i strukturu. Novo, samo-upravljajuće društvo je temeljeno na autonomiji i napuštanju svih oblika dominacije: države, kapitalizma, patrijarhalizma i svih drugih oblika koji utječu na ljudske odnose i odnose sa prirodnim okružjem. Svjesna i strateška djelovanja su potrebna da se raspadnu zastarjele strukture i povrate one vrijednosti i kakvoće koje će nam osigurati da živimo život u zajedništvu. Kao najobećavajuću polaznu točku za kolektivnu promjenu vidimo novi gospodarski sustav. Ovo pruža ljudima mogućnost da u konačnici izađu iz zlobnog kruga kapitalističkog porobljavanja i njegovih nuspojava, da pronađu prostor za nove zamisli bez ograničenja i učine mogućnom skretnicu na zdrav život u skladu sa prirodom.

Neposluh implicira, u izvjesnoj mjeri, neposlušnost određenim zakonima ili zahtjevima od strane dominantnih struktura. Ponekad to postaje građanska dužnost i to onda kada se zakon smatra nepravednim. Da bi se navedeno razumjelo upućujemo na razliku između zakonito i pravično. Određena pravila i zakoni mogu biti zakoniti na papiru ali ne mogu se smatrati pravednim, što je često slučaj u represivnim, fašističkim ili totalitarnim režimima. Ovo se, neizravno ili izravno može primijeniti na zapadne zemlje, kao naprimjer, kada vlast koristi uobičajene poreze da financira 'zakoniti' agresivni rat protiv druge zemlje i njenog civilnog društva.

Mi slijedimo i podupiremo temeljne smjernice kooperativnosti kojima su vođeni sudionici, temeljeni na uzajamnoj pomoći, samo-odgovornosti, jednakosti, pravičnosti, demokraciji i solidarnosti. Svi mogu djelatno i jednako sudjelovati u donošenju odluka i stvaranju politika. Akumulirani kapital, prikupljen uglavnom kroz uvećanje vrijednosti naše valute, je ponovo investiran u razvoj ekosustava i odgovarajućih projekata. Na ovaj način sudionici imaju pristup većem broju samo-osnažujućih alata i konstantno rastućoj mreži dobara i usluga unutar Fair Gospodarstva.

Jedan od naših ciljeva je da imamo decentraliziran model odlučivanja i uloga. Decentraliziranjem naše tehnologije, mi spriječavamo središnju točku neuspjeha, time izbjegavajući da nas ugasi bilo koja vlast. Želimo da osiguramo da svi sudionici mogu komunicirati, dijeliti ideje, raditi na projektima i prenositi vrijednost bez represije ili cenzure. Raspodjela političke i gospodarske moći u kombiniranju sa radikalnom transparentnošću, preduprijediti će zlouporabu uloga sa jedinstvenim pravima ili pristupom i tako spriječiti prijevaru, korupciju ili preuzimanja.

Suvremeni kapitalist ovisi o sustavu nacionalnih država, što zauzvrat ovisi na patrijarhalnom i hijerarhijskom društvenom misaonom sklopu, duboko urezanom stoljećima ugnjetavanja ljudi od strane drugih ljudi. Po prvi put u povijesti, kombinacija političke svjesnosti, slabosti kapitalističkog gospodarstva i p2p kriptografske tehnologije dozvoljava nam da predstavimo ozbiljne i realistične alternative trenutnom modelu upravljanja. Globalni kooperativni financijski sustav nudi nam slobodna i fair tržišta, a to je divovski korak naprijed. Ako se ovo kombinira sa neraskidivim sklopom etičkih vrijednosti temeljenih na slobodi i demokratskom protokolu za donošenje odluka, počinje da postaje vidljiva stvarnost. Ako vjerujete da je život izvan državnog sustava moguć, pridružite se FairCoop-u već danas.

Pokreće nas suglasje - konsenzus

Uronite u našu metodologiju

Otvorene sjednice i suglasje - konsenzus

Na otvorenim sjednicama, zajednica odlučuje kako će ostvariti zajedničke ciljeve. Svi mogu sudjelovati i davati prijedloge za razvoj, promjene ili projekte na kojima bi se radilo. Kada se prijedlog usvoji kroz suglasje-konsenzus, dotični predlagač i relevantne radne grupe poduzimaju akciju. Na ovakav način organiziramo globalne online sjednice i sjednice članova lokalnih čvorova.

Samo-organizacija i Raspodjela Vrijednosti

FairCoop ekosustav je organiziran kroz otvoreni kooperativizam. Svi se potiču da sudjeluju skupa sa njihovim osobnim vještinama i zamislima te preuzmu proaktivne odgovornosti i tako pomognu da pokret poraste. Temeljem našeg inovativnog kolaborativnog radnog alata, sudionici mogu volonterski odraditi sate ili tražiti naknadu u FairCoin-ima - fair novčićima da pokriju svoje troškove. Na ovaj način nagrađujemo sve one koji unose stvarne vrijednosti svojim radom u Fair Coop-u, a raspodjela vrijednosti je urađena na fair/pravedan i decentraliziran način.

Uronite u našu metodologiju

Mi rabimo

FairCoin

Mi rabimo FairCoin FairCoin je etička digitalna valuta, vođena vrijednostima FairCoop ekosustava i podržana brzo-rastućim globalnim kooperativnim pokretom. Decentraliziran, kao i svaka druga kriptovaluta, ali u isto vrijeme implementira radikalne inovacije koje je čine jedinstvenom u smislu ekoloških operacija, stabilnog rasta vrijednosti, etične trgovine, štednje i prilike za financiranje. Razvoj valute se nastavlja sa ciljem kreiranja fair/pravednog gospodarskog sustava za planetu Zemlju. Pročitajte više na Read more.

izgraditi

Cirkularno/Kružeće Gospodarstvo

Izgrađujemo stvarno i produktivno gospodarstvo vezano na FairCoin, sa stvaranjem kružeće/cirkularne uporabe proizvoda i usluga na lokalnoj ili globalnoj razini. Sve više i više trgovaca, prodavaonica i proizvođača diljem svijeta vjeruju FairCoin-u kao sredstvu za razmjenu, koristeći prednost stabilne vrijednosti i različitih besplatnih i otvorenih alata napravljenih u svrhu potpore.

Fairmarket FairCoins worldwide

# Lokalni Čvorovi

Osim globalne vizije, mnogobrojni Lokalni Čvorovi su dodani u mrežu FairCoop-a po cijelom svijetu, u cilju spajanja lokalnih inicijativa, grupa i ljudi u ekosustav. To je dvosmjerni odnos koji podržava i realizira ciljeve FairCoop-a u lokalnim zajednicama omogućujući važan povrat informacija. Ovo je združena mreža pomoći izgrađena da proširi naš gospodarski sustav na globalnoj razini kroz izgradnju povjerenja i potpore stvarnih gospodarskih aktivnosti.

Check out the growing network
How to create a local node

#Neke od glavnih prekretnica koje smo postigli

  • Već stvorena i u uporabi, inovacijska, sigurna i ekološka valuta (FairCoin)
  • Započeta brzo-rastuća globalna mreža lokalnih čvorova
  • Otvoren Europski Kooperativni Okvir (FreedomCoop)
  • Suosnivač Kooperativne Banke (Bank of the Commons)
  • Izgrađeno online tržište (FairMarket) i Otvorena Suradnička Platforma(OCP)
  • Nismo se (još) poubijali ;)