Gospodarski Sustav

Gospodarski Sustav

FairCoop vidi revoluciju globalnog gospodarskog sustava kao najobećavajuću polaznu točku za provociranje i iniciranje kolektivne promjene u društvu.

Jedan od prioritetnih ciljeva FairCoop-a je izgraditi novi globalni gospodarski sustav utemeljen na kooperaciji, etici, solidarnosti i pravdi u našim gospodarskim odnosima. Da postignemo ovo, definirali smo glavne uzroke suvremenog nestabilnog gospodarskog sustava i njegovih mehanizama, koji uzrokuju globalnu neravnotežu moći i kako ga preusmjeriti u našu zajedničku i globalnu korist.

Naš plan je da uspostavimo najveću moguću razinu globalne gospodarske pravednosti i to:

  • rabeći našu vlastitu digitalnu valutu FairCoin-a i razvojem vlastitog gospodarskog sustava koji je sasvim neovisan o središnjim bankama i institucijama.
  • rabiti FairCoin-a za nešto što je obično korišteno protiv Globalnog Juga: snage tržišta (ponuda-potražnja), hakirati ih i ubaciti kooperativni virus.
  • koristeći kooperativni virus da bi se stvorilo povjerenje i poticaj za sve da ulažu u kooperativni sustav radije nego u promjenljivi i spekulativni konkurentski sustav.
  • koristeći strategiju stabilnog porasta da se poveća vrijednost valute kroz ograničenu ponudu valutnih jedinica (deflacijska osobina) i povećana potražnja za valutom.
  • koristeći uvećanu vrijednost valute da se financiraju projekti i razvojni alati koji su povezani sa ciljevima FairCoop-a, te za konstantno proširenje sustavne infrastrukture.
  • koristeći takve projekte, alate i infrastrukturu da se olakša uobičajena uporaba FairCoin-a za buduće proizvode i usluge koji su sukladne FairCoop Načelima i time, povećanjem njegove upotrebljivosti.
  • koristeći ovu stalno rastuću upotrebljivost FairCoin-a da bi bili sve više neovisniji od drugih dekretiranih valuta i bliži cirkularnom/kružećem gospodarstvu.
  • koristeći cirkularno/kružeće gospodarstvo, osnaženo uključivanjem sve više i više proizvoda i usluga, bilo gdje u svijetu, da bi se pokrile naše temeljne potrebe i, naravno, uključivanjem sve više korisnika (pojedinaca, skupina, mreža) na FairCoin.
  • koristeći našu združenu i financijsku moć izvedenu iz stalno rastućeg sudioništva i broja korisnika, da se osnaži i oslobodi sve više i više ljudi od bilo kakve vrste gospodarskog ili političkog tlačenja.
  • koristeći široko rasprostranjene ali međusobno povezane alate, mreže ljudi, usluge i karakteristike ovog neovisnog i decentraliziranog sustava kao bazu društvene promjene cjelokupnog globalnog društva, znano kao integralna revolucija.