Pridružite se

Pridružite se

pridružite nam se u našoj Dobrodošlica telegram grupi ili na FairCoop Forum-u i stupite u izravan kontakt sa nama. Neprestano tražimo ljude sa vještinama koji žele da pomognu u razvijanju ovog prekrasnog pokreta. Međutim, svi sa proaktivnim razmišljanjem i dobrodušni su više nego dobrodošli :)