MI KÖVETKEZIK A KAPITALIZMUS UTÁN?

Globális
kooperatív alapú ökoszisztéma
egy tisztességes és igazságos gazdaságért.

Faircoop bevezető útmutató

# Eszméink motiválnak és cselekvésre késztetnek

Az Integrált Forradalom a társadalom mély és átfogó átalakulását kívánja elérni, beleértve annak értékeit és struktúráit. Alapja egy új önrendelkező (autonom) társadalom kiépítése, valamint minden hatalmi forma leküzdése mely kihat az ember és környezet kapcsolatára. Tudatos és mélyreható változtatásokra van szükség az elavult struktúrák feloldásához hangsúlyt helyezve az olyan értékekre, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy közösségekben éljünk együtt. A kollektív változás legígéretesebb első lépésének egy új, alulról építkező gazdasági rendszer kiépítését látjuk. Csak ez teszi lehetővé az embereknek, hogy végre kitörjenek a kapitalizmus ördögi köréből és annak negatív mellékhatásaiból, helyt adva új és határtalan ötleteknek, melyek lehetővé teszik az egészséges élethez való átmenetet és a természettel való egyensúly elérését.

Az engedetlenség magában foglalja az ellenállást bizonyos uralkodó struktúrák törvényeivel vagy követelésivel szemben. Néha ez akár polgári kötelességgé is válik, amikor a jogellenesen születnek törvények. Ennek megértéséhez utalunk a törvény és az igazságosság közötti különbségre. Bizonyos szabályok és törvények papíron lehetnek jogszerűek, de nem tekinthetőek igazságosnak, ami gyakran az elnyomó, fasiszta vagy totalitárius rezsimek alatt fennáll. Ez közvetve vagy közvetlenül is fennállhat a nyugati „demokráciák” esetében, például amikor egy kormány "törvényesnek" állít be olyan agresszív háborút melyet egy másik ország és annak civil lakossága ellen folytat és ezt az adón keresztül finanszírozza.

Támogatjuk a szövetkezeti alapelveket, amit a tagok is magukénak vallanak, melyek a kölcsönös segítségnyújtáson, személyes felelősségen, egyenlőségen, igazságosságon, demokrácián és szolidaritáson alapulnak. Mindenki aktívan részt vehet a döntések kialakításában és politikai döntéshozatali folyamatokban. A kigazdálkodott tőke, amely elsősorban fizetőeszközünk munkaerő alapú felértékeléséből származik, az ökoszisztéma és a kapcsolódó projektek fejlődésébe kerül befektetésre. Így a résztvevők több magát erősítő eszközt és folyamatosan növekvő áru- és szolgáltatáshálózatot vehetnek igénybe a tisztességes gazdaságon (Fair Economy) belül.

Fontos célunk decentralizált szervezeti modellek létrehozása a döntéshozatalokra és szerepekörökre. Technológiánk decentralizálásával megakadályozzuk a központi sebezhetőséget, és ezáltal nem tesszük lehetővé a hatóságok és az intézmények számára lekapcsolásunkat. Biztosítani szeretnénk, hogy minden érintett fél elfojtás és cenzúra fenyegetése nélkül kommunikálhasson, ötleteket cserélhessen, együttműködhessen a projektekben és értékeket transzferálhasson. A politikai és gazdasági hatalommegosztás decentralizálása, a radikális átláthatósággal együtt, megakadályozza, hogy egyedi hozzáférési jogokkal rendelkező szerepeket hozzunk létre, ezáltal megakadályozzuk a visszaéléseket, a csalást, a korrupciót vagy a hatalomátvételt és felvásárlást.

A kapitalista modernitás a nemzetállamon alapuló rendszere épül, ami viszont egy patriarchális és kollektív-hierarchikus gondolkodásmódra támaszkodik, amely az évszázados emberi elnyomás következtében mélyen lehorgonyozva programozott bennünk. A történelem során először nyílik lehetőség számunkra a kialakult egyedülálló helyzettel, mely kombinációja a növekvő politikai tudatosságnak, a kapitalista gazdaság gyengélkedésének és a mindenki számára elérhető titkosított p2p technológiáknak, így reális és komoly alternatívát kínálva a jelenlegi kormány modellekkel szemben. A globális szövetkezeti pénzügyi rendszer szabad és tisztességes piacokat biztosít számunkra, ami óriási előrelépés. Ha ez sziklaszilárd etikai értékekkel kombinálódik, melyek a szabadságon és a demokratikus döntéshozatalon alapulnak az új struktúrák hirtelen láthatóvá válnak.Ha hiszed, hogy az államon kívüli jobb élet lehetséges, akkor csatlakozzon a FairCoop legközelebbi lokális csomópontjához még ma.

minket a Konszenzus hajt

Elmélyülés módszertanunkba

Nyílt gyűlések a konszenzus jegyében

A nyílt találkozókon (gyűléseken) a közösség eldönti, hogyan érheti el a közös célokat. Mindenki részt vehet és javaslatokat tehet a további fejlesztésekre, változtatásokra vagy projektekre, amelyeken dolgozni lehet. Ha egy javaslatot konszenzussal elfogadnak, akkor a mindenkori javaslattevők és az érintett munkacsoport akcióba, munkába fog. Így szervezzük mind a globális online találkozókat, mind pedig az egyes helyi csomópontok személyes találkozóit.

Önszerveződés és a létrehozott értékek elosztása

A FairCoop ökoszisztéma nyílt kooperációval szerveződik. Minden egyént és szövetkezetet arra ösztönzünk, hogy egyéni képességeikkel és ötleteikkel vegyenek részt proaktív felelősségvállalással és ezáltal segítse a mozgalom fejlődését. Innovatív és együttműködő OCP platformunkon keresztül a tagok önkéntes alapon felajánlhatják az eltöltött óráikat vagy egy igényelt FairCoin kompenzáció fejében elégíthetik ki szükségleteiket. Ilyen módon tudjuk jutalmazni azokat, akik valódi hozzáadott értéket nyújtanak a FairCoop-nak munkájukkal és a megteremtett értékek elosztása így méltányos és decentralizált módon történik.

Elmélyülés módszertanunkba

FairCoint

használunk

A FairCoin egy etikus digitális valuta, mely a FairCoop ökoszisztéma értékei által vezetett és amelyet egy gyorsan növekvő szövetkezeti mozgalom támogat. Decentralizált, mint bármely más kriptokvaluta, ugyanakkor olyan radikális innovációkat valósít meg, amelyek egyedülállóak a környezeti hatás, értékmegőrzés, etikus felhasználás, megtakarítások és finanszírozási lehetőségek szempontjából. A fejlesztés folyamatosan zajlik, azzal a céllal, hogy egy világméretű igazságos gazdasági rendszer alakuljon ki. További információk itt.

Gazdaság

körforgása

A termékek és szolgáltatások körkörös használatának megteremtésével helyi és globális szinten valós és hatékony gazdaságot építünk a FairCoin köré. Világszerte egyre több kiskereskedő, üzlet és termelő bizalmat szavaz FairCoin-nak és alkalmazza azt mint fizetési és értékmegőrzési eszközt, támaszkodik értékállóságára, valamint használja a FairCoin körül kialakított különféle nyitott és ingyenes digitális alkalmazásokat.

Fairmarket FairCoin világszerte

Lokális csomópontok(Local Nodes)

A globális digitális struktúrák mellett világszerte egyre több helyi csomópont csatlakozik a FairCoop hálózathoz, ami összekapcsolja az ökoszisztémát a helyi kezdeményezésekkel, csoportokkal, egyénekkel és megteremti a kapcsolatokat egymás között is. A globális FairCoop közösség segíti a helyi csomópontokat a céljaik elérésében, ugyanakkor a helyi csomópontok fontos visszacsatolást nyújtanak és tapasztalatokat adnak vissza a globális hálózatnak. Ez egy kölcsönös segítségre és bizalomra épülő szimbiótikus kapcsolat, mely lehetővé teszi a kooperáción alapuló gazdasági rendszer terjesztését világszerte.

növekvő hálózat szemünk láttára
Helyi csomópont létrehozása

# Fontos mérföldkövek, amik már megvalósultak

  • Innovatív, biztonságos és ökológiailag fenntartható valuta (FairCoin) kifejlesztése
  • A helyi csomópontok gyorsan növekvő globális hálózatának elindítása
  • Európai szövetkezeti keret létrehozása (FreedomCoop)
  • Egy szövetkezeti bank társalapítása (Bank of the Commons)
  • Egy online piactér (FairMarket) és egy nyílt kooperációs platform (OCP) létrehozása
  • (Még) nem öltük meg egymást ;)