Magunkról

Magunkról

Misszió

Küldetésünk, egy alulról felfelé épülő innovatív globális gazdasági rendszer felállítása, egy alternatív poszt kapitalista modellt előkészítve, a kollektív változás elindítása egy együttes, együttműködőbb élet felé. Az együttműködés, az etika, a szolidaritás és az átláthatóság kulcsfontosságú tényezők számunkra, hogy egy valóban igazságos rendszert hozzunk létre mindenki számára. A hatékony, összekapcsolt digitális eszközök (globális) fejlesztése és használata, valamint a regionálisan élő személyes hálózatok (helyiek) kiterjesztése a sikerünk szempontjából meghatározóak. Időnket és energiánkat konstruktívan és kooperatívan használjuk fel, hogy valódi alternatívákat hozzunk létre az elméletek gyakorlatba való átültetésével.

Vízió

Elképzelésünk egy olyan önszerveződő, önálló helyi közösségek és egyének alkotta globális hálózatát, amelyek függetlenek és rezisztensek visszaélő központosítottan hatalmi erőkkel és korlátozásokkal szemben. 99%-os egyetértéssel definiált globális alapelveink és kereteink, egyidejűleg kerülnek lokálisan végrehajtásra, a régió-specifikus igények és körülmények figyelembevételével. Ily módon az emberek visszakapják a saját életük feletti irányítást, mivel szabadon választhatnak a különböző decentralizált szervezeti struktúrákon alapuló alternatív közösségi modellek közül. Együttműködésünk egy független ökoszisztémát hoz létre, melynek célja a globális gazdasági és társadalmi egyenlőtlenség csökkentése, ami új, globális jóléthez vezet és mindenki számára közjavak formájában elérhető lesz. A dominóeffektushoz hasonlóan e gazdasági rendszer keretre új lehetőségeket teremt a globális változások számára, amelyek hatással lesznek az élet minden területére, mint például az oktatásra, az egészségügyre, az energiára, a lakhatásra és a közlekedésre ami lehetőséget ad számunkra arra, hogy az egészséges és nem kizsákmányoló kapcsolatot embertársainkkal és természettel újra felfedezzük.

Alapelvek

A FairCoop közösség akciói már meglévő elvek három fontos ágán alapulnak: Integrált forradalom, P2P alapú együttműködés, Hacker etika.

1) Integrált forradalom

Egy történelmi jelentőségű folyamat, egy új önigazgató társadalom megteremtésén, mely autonómián és az uralom minden formájának megszüntetésén alapul mint : az állam, a kapitalizmus, és minden olyan forma, amely az emberek és a természeti környezet kapcsolatára negatívan hat.Elkötelezett a tudatos személyes és kollektív cselekvésre, az értékek és minőségeik javítására és visszaállítására, melyek lehetővé tesznek egy közösségi életet. Az új struktúrák és szervezeti formák felépítésén alapul az élet minden területén, hogy biztosítsa az egyenlőséget a döntéshozatalban és a méltányosságban alap- és létszükségleteink kielégítésében. Ez magában foglalja:

 • Szabadságon és kényszermentességen alapuló egyenjogú emberi kapcsolatokat
 • Önszerveződő szuverén összejöveteleket
 • A közösséget, a nyilvánosságot
  • Közös tulajdon visszaállítását mindenki javára, nyilvános tulajdonlással és ellenőrzéssel
  • Egy együttműködő rendszer létrehozását, mely nyilvános, önigazgató és kölcsönös támogatáson alapul
  • Az információkhoz és a tudáshoz való hozzáférés felszabadítását
 • Az együttműködésen és a közelségen alapuló új gazdaságot
 • Az élettel és bioszférával való együttműködést

Tudj meg többet az integrált forradalom koncepcióiról itt

2) P2P Kollaboráció

 • A P2P kollaboráció (együttműködés) azt jelenti, hogy minden egyes személy meghatározott szerepet és feladatot vállal a közösségben, mintegy önkéntes kötelezettségvállalásként a köz jólétért.
 • Közvetlen ellentételezés az elvállalt kötelezettségek fejében nem várható el. Mivel azonban a résztvevők megpróbálják fenntartani a közösségen belüli kölcsönösséget és szolidaritást, lehetőség lesz arra, hogy valamit visszakapjanak az egészből.
 • Az összes együttműködési dinamika nem hierarchikus, így minden résztvevőnek egyenlő beleszólása van a folyamatba.
 • Van egy módja annak hogy sokkal többet lehessen megtanulni a P2P alapelveiről és különböző területeiről

További értékes információ található itt

3) Hacker etika

A hekkelés több, mint a fekete kapucnis pulóvereket viselő kiber bűnözők társadalmi sztereotípiája. Mi, és a legtöbb szabad technó csodabogár a hekkelésen olyan tevékenységet értünk, melyek elsősorban az erkölcsi értékekre, a szabadságra és a jó jobbításra irányulnak. A hacker etika lényeges pontjai a következők:

 • Minden információnak szabadon hozzáférhetőnek, ingyenesnek kell lennie
 • A számítógépekhez való hozzáférés - és bármi, amit a világ működéséről megtaníthatnak - korlátlanak és teljesnek kell lennie. A praktikus hozzáállás mindig hasznos!
 • Központi hatalommal szemben bizalmatlanság, decentralizáció támogatása
 • Hackert a tettei alapján kell megítélni , és nem felületes benyomások alapján amint a kinézet, a kor, a származás, a nem vagy a társadalmi pozíció vált ki
 • Számítógéppel művészetet és szépséget is létre lehet hozni
 • A számítógép megkönnyítheti az életed
 • Mások adatait ne szennyezzed
 • Nyilvános adatok publikálása, személyes adatok védelme

További információk a Hecker etikáról találhatók itt